ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම micro:bit පාදක Hour of Code වැඩසටහන

micro:bit ශ්‍රි ලංකා සමූහය නිල වශයෙන් දියත් කිරීම සහ micro:bit පරිගණකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම පසුගිය 21 වෙනිදා සිදු වුනා. ඒ උඩුබද්දාව නැණසල මධ්‍යස්ථානයේදියි. micro:bit යොදා ගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කල පළමු Hour of Code වැඩසටහනද මෙදින පැවැත්වීම විශේෂත්වයක්. සිසුන් 20 දෙනෙකු පමණ එකවර මේ වැඩසටහනට එක් වුනා. අප සමුහයේ සාමාජිකයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඔවුන්…

Read More

micro:bit ශ්‍රී ලංකා සමූහය දියත් කිරීමේ ඡායාරූප එකතුව

අනාගත නව නිර්මාණකරුවන්ට සහය වීම දැක්ම කරගත් මේ සමුහය ස්වේච්ඡයා සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ. micro:bit ශ්‍රී ලංකා සමුහයේ අරමුණ වන්නේ micro:bit පරිගණකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම සහ ඒ හරහා ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් සිසුන්ගේ පරිගණක කේතකරණය, IoT පිළිබඳව ඇති උනන්දුව, දැනුම සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමයි. micro:bit ශ්‍රී ලංකා සමූහය සෘජුව එක්සත් රාජධානියේ BBC micro:bit පදනම හා…

Read More

micro:bit ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි.

මොකක්ද මේ micro:bit කියන්නේ? මිට වසර 30 කට පමණ පෙර BBC Micro පරිගණකය හඳුන්වා දුන්නේ අනාගත ක්‍රමලේඛකයන් අරමුණු කර ගෙනයි. කර්මාන්තයේ දියුණුවට එය මහෝපකාරී වුනා. BBC සමාගම එය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට micro:bit හඳුන්වා දුන්නා. micro:bit කියන්නේ ඉතා කුඩා පරිගණකයක්. එක්සත් රාජධානිය තුල පමණක් මිලියනයකට අධික පාසල් සිසුන් ප්‍රමාණයකට micro:bit බෙදා හරිමින් පවතිනවා. දැන්…

Read More

micro:bit ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම.

මොකක්ද මේ micro:bit කියන්නේ? මිට වසර 30 කට පමණ පෙර BBC Micro පරිගණකය හඳුන්වා දුන්නේ අනාගත ක්‍රමලේඛකයන් අරමුණු කර ගෙනයි. කර්මාන්තයේ දියුණුවට එය මහෝපකාරී වුනා. BBC සමාගම එය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට micro:bit හඳුන්වා දුන්නා. micro:bit කියන්නේ ඉතා කුඩා පරිගණකයක්. එක්සත් රාජධානිය තුල පමණක් මිලියනයකට අධික පාසල් සිසුන් ප්‍රමාණයකට micro:bit බෙදා හරිමින් පවතිනවා. දැන්…

Read More